Hành trình tìm loài cá đắng trên dãy Hoàng Liên Sơn

Thượng nguồn suối Chảng Phàng – nơi loài cá đắng sinh sống.

Trả lời